Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ започна поредица от работни срещи с общините, които надграждат своя капацитет и работят за подобряване на системите свързани с публичност, прозрачност и отчетност в работата на общината, както и контрол върху доставчиците на публични услуги, прозрачно взаимодействие с местния бизнес и безпристрастен подход при контрола върху спазване на правилата за икономическа дейност.

Към средата на месец февруари 2023 г. са проведени срещи с кметските екипи на общините Перник и Благоевград, а на 23 февруари 2023 г. предстои среща и с представители на община Сливен.

На база на резултатите от Индекс 2022 екипът на Асоциация „Прозрачност   без граници“ изготви препоръки за подобряване на политиките за  прозрачно и отчетно управление, както и инструменти за подобряване на  взаимодействието с останалите социални структури на местно ниво.

През следващите два месеца са планувани аналогични срещи с кметските  екипи на още шест общини.

Въз основа на изготвените анализи, нашият експертен екип съдейства на  общините, заявили своята готовност за целенасочена работа свързана с  консултиране на разработени проекти на документи и с предоставяне на  специализирани материали по теми, свързани с прозрачност и почтеност  на вземането на решения, конфликт на интереси, добро управление, антикорупция.

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира тези дейности във връзка с проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация  „Америка за България“.