Transparency

Защита на разобличителите в България

Като организация, която работи за прилагане принципите на доброто управление и прилагането на демократичните стандарти в изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници“ стартира гражданска инициатива за  наблюдение на предстоящите избори за Народно събрание, които ще се проведат на 4 април 2021 г.

При осъществяването на тази инициатива сме ръководени от стремежа да съдействаме за честни и демократични избори, с високо участие на избирателите и прозрачност на изборния процес. Нашите усилия ще бъдат насочени към:

1) осъществяването на граждански контрол върху дейността на институциите по подготовка и провеждане на изборите;

2) мониторинг на предизборната кампания на участниците в изборите;

3) насърчаване на гражданското участие и защита правата на гражданите при упражняване на техните права в изборния процес.

Основни приоритети в нашата кампания са:

1) Предаване на нашия опит от наблюдение на изборния процес, чрез онлайн обучение на застъпниците на всички регистрирани политически партии и коалиции;

2) Защита на правата на избирателите и съдействие за възпрепятстване на изборни нарушения чрез безплатната телефонна линия за сигнали 0 800 11 224.

Промоционални и информационни материали от нашата кампания можете да намерите вдясно, секция “Файлове”.

Достъп до материалите от обучението на тема: “Как да наблюдаваме изборите?” можете да намерите в секция “Файлове”

Заслужаваме честни избори! Един клип на Асоциация “Прозрачност без граници”

Към настоящата кампания за наблюдение на изборния процес подкрепа и медийно партньорство са оказали медийния портал  OFFNews и телевизия TV1.