Transparency
април 5, 2015 cnoaysis

АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Асоциация “Прозрачност без граници” подписа споразумение за съвместна дейност с...

март 25, 2015 cnoaysis

Публично представяне на доклад за конфискация/отнемане на незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност

В присъствието на представители на Европейската комисия и Европейския парламент...

март 24, 2015 cnoaysis

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА КОНФИСКАЦИЯ/ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА БОРБА С ТЕЖКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

В присъствието на представители на Европейската комисия и Европейския парламент...