Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници” извършва за пореден път независим граждански мониторинг на изборния процес. С тази инициатива организацията си постави за цел да упражни граждански контрол върху участниците в изборните и да съдейства на институциите за противодействие на престъпленията срещу избирателните права на гражданите и други изборни нарушения.

Въз основа на анализа на информацията относно хода на предизборната кампания и на дейността на институциите по подготовка на изборите, екипът на организацията оцени, че наблюдението следва да се фокусира върху няколко водещи въпроса: организация на работа на секционните комисии, гласуване с електронни машини и преброяване на разписки, упражняване на правото на глас на карантинираните лица, купуване на гласове и контролиран вот.

На горещата телефонна линия за сигнали 0800 11 224 бяха  получени следните сигнали и запитвания от граждани.

ХАРАКТЕР НА СИГНАЛИТЕ

Почти всички сигнали имат организационен характер. Предвид по-широкото използване на електронни машини доминираха именно тези, които са свързани с работата на машините, като те се изразяват във временно блокиране на работата на машината или проблеми при отпечатването на разписките. В тази връзка бяха получени сигнали за:

  • временно блокиране на машина и отпечатване на празни разписки (Перник, секция 31);
  • набръчкване на разписка (Цюрих 1, секция 326600749);
  • отпечатване само на едната разписка от вота на избирател (Варна, секция 21);
  • пропуск на избирателната комисия да отпечата системната разписка или да я постави на видимо място, който впоследствие е коригиран (Цюрих 2, секция 326600750; Троян, секция 11340052 и 11340008);
  • липса на капак на урна за гласуване с хартиени бюлетини (Лондон, секция в Ромфорт).

Дизайнът на началния екран на машината, който дава възможност за избор между три опции (гласуване и за двата вида избори, гласуване само за президентски избори и гласуване само за парламентарни избори) създаде затруднения за много граждани, които не бяха добре информирани как да процедират. В тази връзка бе получено оплакване от избирателка, която не е била добре информирана за тази специфична процедура и след като бе направила погрешен избор за гласуване само в президентските избори не можеше да упражни правото си на глас за парламентарните избори. Въпреки че това не е нарушение на правилата, е необходимо да се отбележи като дефицит, който следва да намери адекватно решение в следващи избори.

В рамките на проведените избори отново възникнаха въпроси, свързани с актуалността и начина на съставяне на избирателните списъци, които създават препятствията при упражняване правото на глас на избирателите. В тази връзка в изборния ден бяха получени два сигнала:

  • гражданин с постоянен адрес във Видин и настоящ адрес в Първомай бе изненадан, че не може да гласува по настоящ адрес (в изборите на 11 юли той е заявил желание за гласува по настоящ адрес и е счел, че тази регистрация е достатъчна, за да гласува и при настоящите избори. Случаят не представлява нарушение на закона, но е показателен за това, че начинът на съставяне на избирателните списъци продължава да създава затруднения за мобилните граждани);
  • гражданин с постоянен адрес в Хасково, който е вписан в личната му карта, не е допуснат от комисията за гласува, тъй като не е открито името му в избирателния списък (този случай не само за пропуски в избирателните списъци, но и за неинформираност на секционната комисия как следва да процедира).

Най-сериозният случай на организационно нарушение е сигнал от гражданка за неправомерни действия на член на секционна комисия 41 в 12-то училище в 24 МИР-София. Сигналът се отнася до разкриване на тайната на вота и критичен коментар от член на избирателна комисия относно вота на възрастна избирателка, гласувала с машина. В тази връзка е изпратен сигнал до 24 РИК за проверка на случай и издаване на указания на членовете на СИК 41 да спазват закона и да не разкриват тайната на вота на избирателите.

В рамките на изборния ден бе получен и един сигнал за пропуск на подвижна секционна комисия в 25 МИР, Волуяк, която е пропуснала на адреса на възрастна избирателка и по този начин я е лишила от възможността да упражни своето право на глас.

В периода непосредствено преди изборния ден беше получен един сигнал от населено място в общ. Лозница, обл. Разградска, в който гражданин изрази своите опасения, че предоставянето на дарения (топли завивки и хранителни продукти) със съдействието на служители от Социални грижи може да послужи като инструмент за оказване на въздействие върху избирателите.

След обобщаването на данни от всички приложени методи на наблюдение на предизборна кампания и на резултатите от изборния ден Асоциация „Прозрачност без граници“ ще публикува доклад от своето наблюдение в сроковете, съответстващи на международните стандарти.

София, 15 ноември 2021 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA