Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати писмо до министър–председателя Николай Денков с искане да ѝ бъде предоставена информация за процеса на вземане на решение за намаляване средно с 40% на еднократните такси за честоти, които заплащат мобилните оператори. Това съобщиха днес от неправителствената организация.

И през настоящата година трите най-големи телекомуникационни оператора (Виваком, Йеттел и А1) повишиха своите цени на услугите за физическите и юридическите лица едностранно, без потребителите да имат право на избор или отказ от “услугата”.

Така трите големи телеком оператора за трета поредна година налагат индексиране на цените на услугите си, позовавайки се на инфлацията по действащите, срочни договори. Трябва да имаме предвид, че тези цени не са разходно ориентирани. Неприложим е и институтът на стопанската непоносимост – официалните нива на инфлацията са ниски.

Затова от „Прозрачност без граници“ питат премиера Денков:

Доколкото за поредна година увеличението на цените става практически едновременно и с позоваване на неравноправни клаузи в договорите не смятате ли, че трябва да се ревизира дейността на органи като КЗП, КЗК и КРС?

Поемате ли ангажимент, че при установени дефицити в правната рамка при дейността на тези органи ще инициирате бързи промени?

Прозрачният и почтен бизнес насърчава успеха, но отсъствието на стимули и слабите регулации създават възможности за неправомерно поведение и нелоялни търговски практики. Затова и една от ключовите мерки за създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията, предвидени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021-2027 (Приоритет 6, Мярка 2) е насочена към интегритет в бизнеса.

Друг въпрос към академик Денков е следният:

Ще предприемете ли вече реални мерки по реализация на антикорупционната стратегия за стимулиране чрез икономически и правни средства българският бизнес да въведе реално принципите на доброто управление и бизнес интегритета, като част от “модерната” ЕSG концепция?

Източник: Offnews