Transparency

На 2 април 2023 година имаме възможност да направим своя избор за народни представители в 49-то Народно събрание. Всеки от Вас може да даде своя принос за провеждането на свободни, честни и демократични избори. От Вас зависи да се противопоставяте на нередностите и да сигнализирате за нарушенията в изборния процес.

 • Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:
  • Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетината.
  • Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от паравана за гласуване; екранът на електронната машина за гласуване се вижда само от избирателя; в секцията няма лица без обозначителни знаци).
  • Боравят правилно с хартиените бюлетини: откъсват пред вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номер от кочана, поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния контролен номер (без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували).
  • Вписват в съответния избирателен списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като сте гласували.
  • Предоставят възможност за гласувате с електронна машина (в секциите с повече от 300 избиратели), като в случай на необходимост от указания как да боравите с машината Ви дават насоки и след това Ви осигуряват възможност да гласувате самостоятелно, без да нарушават тайната на вота; поставят един печат върху бюлетината (без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували).
 • Докато гласуват избирателите не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти и хора без обозначен статут. В този период в изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпниците; наблюдателите; журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес). Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.
 • За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден сигнализирайте компетентните органи – РИК/ЦИК, МВР или районна прокуратура.
 • За всяко нарушение в работата на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да сигнализирате Районната избирателна комисия. Тя е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за връзка с РИК.
 • Обръщайте се към МВР при съмнение за престъпления като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:
 1. Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите.
 2. Организирано безплатно извозване с автобуси, леки автомобили, съпровождане на избиратели и групово гласуване.
 3. Даване на указания на избирателите за кого да гласуват.
 4. Разпитване на избирателите за начина, по който възнамеряват да гласуват.
 5. Оказване на натиск върху избирателите да гласуват по определен начин.
 6. Възпрепятстване на избирателите да гласуват.
 7. Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели.
 8. Разкриване тайната на вота.
 9. Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите.
 10. Раздаване на пари.
 11. Опрощаване на дългове.
 12. Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги

Служителите на МВР са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор. МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения:  02/ 9011298, както и e-mail: izbori2023@mvr.bg.

 • Видеонаблюдението при броенето на бюлетините и попълването на протоколите ще започне след приключване на изборния ден – след 20 часа. То ще се излъчва чрез платформа: https://evideo.bg/.
 • При установени нередности относно изборния процес можете да подавате сигнали и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон 0800 11 224. Нашият екип може да Ви даде съвет как да защитите своите права.

Асоциация „Прозрачност без граници“ Ви призовава да упражните своето основно политическо право – правото на избор, и да съдействате за ограничаване на изборните нарушения. От всеки от нас зависи да допринесем за честността и демократичността на изборния процес.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA

София, 28 март 2023 г.