Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ оценява като недопустим начина, по който се предлагат промени в изборното законодателство. Част от предложените изменения връщат назад към практики, които не оценяват адекватно рисковете в изборния процес, подкопават доверието в изборния процес и като цяло не изразяват ясна концепция за неговото провеждане.

Изразяваме категорично несъгласие и с пълното неглижиране на правилата на законодателния процес. За съжаление то не е прецедент, макар и да сублимира в нощното заседание на Комисията по правни въпроси от 16 срещу 17 ноември. Тези правила от конституционен порядък са създадени както за да се осигури прозрачност на процеса по приемане на закони, така и за постигането на необходимото качество на законодателния процес и осъществяването на принципа за правна сигурност.

В този смисъл абсолютно недопустимо е върху проект на закон, който касае само паралелното осъществяване на изборен процес с хартиени бюлетини наред с използването на машини, да се внасят текстове, които касаят съвсем различна материя и то в навечерието на заседанието на ресорната комисия за второ четене. Това е в разрез както с и императивната забрана да се  изменя съдържанието на вече приет на първо четене закон като се разширява неговия обхват, така и с конструктивната работа по закона, поради липсата на време народните представители да се запознаят с предложенията.

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето разочарование от отхвърлянето от страна на народните представители на механизма на „преброителните центрове“. Този механизъм, както бе доказано чрез експерименталното гласуване в община Бобошево, е ефективен при намаляване на опасността от контролиран и купен вот и значително редуцира техническите грешки, волни или неволни, при броенето на бюлетините. Използването на съвременни технологии в преброителните центрове щеше да реши редица проблеми при гласуването с хартиени бюлетини като продължителното броене, риска от поява на недействителни бюлетини, огромния брой грешки при съставянето на протоколите и необходимостта да се поправят по неустановен ред.

Цялата позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно промените в Изборния кодекс прочетете в прикачения файл.