Transparency

На 23 ноември 2023 г.  бе проведена среща на Бизнес Интегрити Клуба, по време на която бе приветстван новия член на клуба – Националната организация на митническите агенти (НОМА), представлявана от г-н Божидар Иванчев.

Г-н Славов тържествено връчи на г-н Иванчев сертификат за членство в клуба и приветствено писмо.

На срещата бяха обсъдени предстоящите регулации, свързани с Environmental, social, and corporate governance (ESG), навлизащи съгласно Corporate sustainability due diligence directive и Corporate sustainability reporting directive.

Задълженията за допълнително нефинансово отчитане ще бъдат съгласно утвърдени и разработени от Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) стандарти. Представените правила в сферата на доброто управление кореспондират със стандартите, разработени от Асоциация „Прозрачност без граници“ относно бизнес интегритета (линк).

По време на срещата бе обсъдено и законодателството за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения и обратната връзка от компаниите. След проведената дискусия бе установено, че все още няма споделени предизвикателства пред въвеждането на вътрешни системи за подаване и приемане на сигнали, както и че обратна връзка може да се очаква след стартиране на дейността по проверка и контрол от страна на  Комисията за защита на  личните данни и евентуални санкции.

Представена бе и Концепцията на закона за лобизма, върху която в момента тече обществено обсъждане. Асоциация „Прозрачност без граници“ многократно e апелирала въвеждането на правни и процедурни механизми, които насърчават прозрачността и почтеността на лобистката дейност, както и въвеждането на публичен регистър на организациите вносители на писмени становища в парламентарните комисии.

Експертите от Асоциацията подготвят своето становище върху нея.