Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” и “Демократично Сдружение Искам да знам” ще представят доклад от гражданско наблюдение на прозрачността и административното обслужване в десетте общини на област Шумен.

Двете неправителствени организации са партньори по проект: №BG05SFOP001-2.025-0209-C01/23.08.2022г. „ЗА“ открито и прозрачно партньорско управление в област Шумен“, съфинансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Добро управление“.

Мониторингът е проведен в периода август – септември 2023г. при изпълнение на дейност 3 на проекта. Той бе предшестван от работни консултации между експерти от двете неправителствени организации и местните власти, с активното участие на гражданите и бизнеса. В хода на консултативния процес бяха изготвени 6 (шест) мерки за подобряване на административното обслужване, прозрачността и ограничаване на порочни практики, свързани със злоупотреба със служебно положение и корупция в администрацията.

Целта на гражданското наблюдение бе да проследи въвеждането на мерките от страна на десетте общински и областната администрации, като отчете ефекта им върху гражданите и бизнеса.

Представянето на доклада ще се осъществи в общо 11 (единадесет) информационни онлайн срещи, в които освен експерти и наблюдатели от двете организации ще вземат участие и представители на местната власт в 10 (десетте) общински и областната администрации, гражданите и бизнеса.

Стартът на информационната кампания е в 11:00ч. на 23 октомври (понеделник) в електронната платформа за видеоконферентни разговори Zoom, с линк за достъп: https://us05web.zoom.us/j/88470402238?pwd=JamtAJbsWPdXmbrlO20QavPExwYyK7.1

Meeting ID: 884 7040 2238

Passcode: aBw7ws

Информационната кампания ще обхване всяка от десетте общини в област Шумен, по предварително изготвения и приложен график на срещите.

Последната онлайн среща от кампанията ще бъде на 08 ноември 2023г. в 11:00ч. за община Никола Козлево.

Може да се запознаете с финалния доклад от гражданското наблюдение по Дейност 3 от проекта тук.