Transparency

Първа работна среща по проект „ ЗА” открито и прозрачно партньорско управление в област Шумен“ се проведе на 11 ноември 2022г. в конферентната зала на Областна администрация – Шумен.

Пред представители на 11 (единадесет) администрации в област Шумен бяха представени целите и очакваните резултати по проекта, както и екипа, който ще го реализира.

На срещата присъстваха ръководителите на двете неправителствени организации – партньори по проекта – Галина Минчева и Калин Славов. Срещата се проведе с любезното домакинство на областния управител проф. Христо Христов. Присъстваха и представители на местни и регионални медии.

Галина Минчева – председател на Управителния съвет на водещата организация по проекта – Сдружение „Демократично Сдружение Искам да знам“ представи проекта и обясни пред присъстващите заместник-кметове и служители от общинските администрации какви са очакванията на екип за предстоящата партньорска работа с всяка от 11-те администрации на територията на област Шумен.

Калин Славов – изпълнителен директор на Сдружение „Асоциация прозрачност без граници“, говори за опита, с който неправителствената организация ще бъде полезна в рамките на проекта  и по-конкретно при създаването на механизми, които ще подобрят в бъдеще откритостта и диалога на администрациите с бизнеса и гражданите на местно ниво.

Обсъден бе старта на първата дейност по проекта – Провеждането на анкетно проучване и гражданско наблюдение, с които ще бъдат изследвани съществуващи  модели, прилагани от администрациите при обслужването на граждани, за недопускането на злоупотреба със служебно положение, конфликт на интереси и корупция.

Служителите на администрациите, които присъстваха на срещата се запознаха с анкетьорите и гражданските наблюдатели, които ще извършат анкетирането и мониторинга.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Добро управление“.