Transparency

Законът за лобизма идва, за да създаде ясни правила за прозрачност на лобистката дейност, които да гарантират равнопоставеност в представителството на интереси: обществени, групови и частни.

„Необходимо е да бъде регламентирано легалното представителство на интереси и то формалното представителство на интереси, за да не се окаже че неформалния контакт ще спечели конкурентно предимство. Всички трябва да имат равен достъп до сектора, който да можем да видим и същевременно да се види има ли влияние върху политиците чрез незаконни средства“

България е на прага на приемането на такова законодателство, а приемането на законодателство за лобирането е изискване и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в рамките на преговорния процес, а също и като част от Плана за възстановяване и устойчивост.

Необходимо е да се отбележи, че съществуването на ясни и приложими стандарти за поведение, система за управление на конфликта на интереси и кодекси на поведение са неразривно свързани с прилагане на принципите на почтеност.

Може да гледате цялото интервю с г-н Калин Славов на уебсайта на телевизия BulgariaOnAir