Transparency

Днес, 12 декември 2023 г. Асоциация „Прозрачност без граници” официално представя резултатите от годишния Индекс на Местната система за почтеност – 2023.

Гледайте ни на живо между 11:00 и 13:30 ч. като събитието ще се излъчва тук: https://www.facebook.com/TIBulgaria

За пета година Индексът предлага сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество и здравеопазване в 27-те общини – областни центрове в България.

Всички данни от Индекс 2023 са достъпни на интернет страницата на инициативата: https://lisi.transparency.bg