Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира експертна среща с представители на местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнес организации от общините, които са областни центрове в Северна-централна и Североизточна България.

Събитието ще се проведе на 15 ноември 2022 г. /вторник/, от 10:30 ч. до 13:30 ч., в сградата на Областна администрация Велико Търново, зала 314, етаж 3, адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ №2, във връзка с изпълнение на проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на срещата за обсъждане и верификация на предварителните данни от изследването на „Индекс на местната система за почтеност“. По време на срещата ще имате възможност да представите вашата гледна точка и бележки, относно анализите на събраните резултати, както и да дадете насоки и препоръки за подобряване на резултатите.

Съгласно „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021-2027“ органите на местната власт, съвместно с Асоциация „Прозрачност без граници“ са основен участник в изготвянето на механизъм за мониторинг за управление на корупционния риск и доброто управление. Този механизъм следва да е сред инструментите за оценка на възможността за работа с публични средства и съответно за достъпа до тях.

Елемент на дейностите е и извършването на обмен на добри практики между институциите в изследваните общини, както и оказването на съдействие за развитие на техния капацитет за ефективно, прозрачно и отчетно управление.