Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ и с любезното домакинство на Областна администрация Перник, организираха на 28.10.2022 г. регионална кръгла маса. Основната тема на експертната среща-дискусия беше обсъждане и верификация на предварителните данни от изследването на „Индекс на местната система за почтеност“.

На събитието взеха участие представители на местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнес организации от общините – областни центрове: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Перник, Кюстендил, Благоевград и София-град.

Експертите от Асоциация „Прозрачност без граници“ представиха данни за институции и сектори от обществения, политическия и икономическия живот в 9-те представени общини, които са областни центрове: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

На вниманието на участниците в кръглата маса бяха представени идеи и положителни примери за ефективно и почтено управление от „Индекса на местната система за почтеност“ в българските общини.

Участниците в семинара споделиха своите гледни точки и бележки, относно анализите на събраните данни. Дадоха своите насоки и препоръки за подобряване на резултатите, съобразени с опита от своята работа по проекта в регионите, които представляват.