Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи класацията „Индекс на местната система за почтеност“ за 2022 г., която оценява капацитета на местните публични институции, гражданското общество и бизнеса за прилагане на устойчиви антикорупционни политики в регионите в България.

Седем областни града бяха отличени за своите иновации за добро управление и политики за противодействие на корупцията.

През 2022 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ работи активно за разработването и въвеждането на законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защита на бизнеса той да не бъде подложен на административен произвол от страна на институциите, както за насърчаване на прилагането на стандарти за бизнес интегритет, които да помагат на бизнеса да посрещне новите предизвикателства свързани с доброто бизнес управление.

Ние подкрепяме колективните действия срещу корупцията, чрез ангажиране на много заинтересовани страни и диалог между институциите, бизнеса и гражданското общество.

Асоциация „Прозрачност без граници“ работи почти 25 години по темата като част от световното движение на Transparency international.

От 2004 г.  9 декември  е обявен от Общото събрание на ООН за международен ден  за борба с корупцията. На тази дата в Мексико е открита подписка за Конвенция на ООН срещу корупцията. Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC) е одобрена от генералната Асамблея на ООН през 2003 г. и е подписана от 140 държави. България ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията през 2006 г.