Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето остро възражение срещу решението на ЦИК, според което протоколът с изборните резултати няма да съдържа данните от машинното гласуване.

Това решение намалява прозрачността относно формирането на изборния резултат и продължава тенденцията за обезсмисляне и елиминиране на електронния вот в изборния процес, започнала с промените в Изборния кодекс от 48-то Народно събрание. Решението на ЦИК е нелогично и вместо да съдейства за намаляване на грешките, създава предпоставки за тяхното увеличаване и отваря вратата за изборни манипулации.

Официалният мотив на ЦИК е че така няма да се налага сумиране на данните от броенето на двата вида бюлетини и ще бъде облекчена работата на секционните комисии при попълване на протокола. Това е неаргументирано, защото различният вид и размери на двете бюлетини изискват отделното им преброяване, за да не се допусне объркване при боравенето с тях, подпъхване на малките бюлетини на едни партии в различни купчинки с хартиени бюлетини на други партии и т.н. Отделното преброяване на двата вида бюлетини изисква именно сумиране на резултата.

Рисковете от решението на ЦИК са в няколко насоки:

  • грешки при преписването на данните от лист или чернова в официалния протокол;
  • загубване на възможността да се провери съответствието между установените машинни бюлетини и отразените данни във флаш паметите на машините;
  • намаляване на прозрачността относно машинния вот – един от мотивите за промяна в Изборния кодекс бе недоверието, че те функционират коректно и поради тази причина се настояваше разписките да се броят. Сега, вместо надлежното им документиране в протокола, решението на ЦИК премахва документални следи относно машинния вот и функционирането на машините.

Решението на ЦИК не съдейства за увеличаване на прозрачността и доверието в изборния процес, както изисква чл. 71 от Изборния кодекс, озаглавен „Прозрачност в работата на комисията“. Той съдържа изрична разпоредба за публикуване на данните от машинното гласуване на сайтовете на РИК.

В тази връзка очакваме това законово изискване да намери своето място в методическите указания за СИК и РИК.

Призоваваме ЦИК да коригира своето решение и с всичките си последващи действия да съдейства за прозрачността и честността на изборите.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA

София, 22 февруари 2023 година