Transparency

През 2023 г. Българската банка за развитие и Асоциация „Прозрачност без граници“ подписаха меморандум за сътрудничество, водени от разбирането, че доброто корпоративно управление и бизнес интегритета са в основата на успеха.

Партньорите успяха да направят преглед и анализ на вътрешните процедури и процеси на банката, да ги усъвършенстват и интегрират в единна система за управление на бизнес интегритета, включително и стандартите за управление на сигналите за нарушения.

Успешното сътрудничество постави добра основа за въвеждане на ESG стандартите и изискванията за отчитане във връзка с устойчивостта.