Transparency

На 08.11.2022 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ с любезното домакинство на Областна администрация Стара Загора, организира регионална кръгла маса за верифициране на предварителните данни от изследването на „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие на местно ниво“.

В събитието участваха представители на местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнес организации от общините – областни центрове: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Експертите от Асоциация „Прозрачност без граници“ представиха данни за институции и сектори от обществения, политическия и икономическия живот в 9-те представени общини, които са областни центрове: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

На вниманието на участниците в кръглата маса бяха представени добри практики и положителни примери за ефективно и почтено управление от „Индекса на местната система за почтеност“ в българските общини.

Участниците в семинара споделиха своите гледни точки и бележки, относно анализите на събраните данни. Дадоха своите насоки и препоръки за прецизиране на резултатите, съобразени с опита от своята работа по проекта в регионите, които представляват.

Чрез поредицата от регионални срещи екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ прави допълнителна оценка и проверка на получените в рамките на изследването междинни резултати за всеки от градовете-областни центрове.