Transparency

Българската банка за развитие и Асоциация „Прозрачност без граници“ подписаха меморандум за сътрудничество в областта на антикорупцията и въвеждането на допълнителни управленски правила и добри практики в банковата група.

Документът бе подписан от председателя на Управителния съвет на ББР и изпълнителен директор Илия Караниколов и Калин Славов, изпълнителен директор на асоциацията.

Като част от Transparency International, националното представителство в лицето на Асоциацията, ще използва международни добри практики и богатия си опит при анализа и подобряването на действащите в ББР антикорупционни политики и управленски правила.

Екип от експерти ще работи активно за реализиране на принципите на бизнес интегритета в банковата група, както и повишаване на отчетността и прозрачността при разходването на обществен ресурс.

 

(ляво) Илия Караниколов, изпълнителен директор на ББР и Калин Славов (дясно), изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници” подписват Меморандум за сътрудничество в областта на бизнес интегритета.

Илия Караниколов, изпълнителен директор на ББР, Калин Славов, изпълнителен директор на “Прозрачност без граници” и доц. д-р Росен Карадимов, председател на Надзорния съвет на ББР.