Transparency

Дискусии за прозрачна и ефективна администрация ще се проведат в област Шумен по проект “ЗА открито и прозрачно партньорско управление в област Шумен“.

Граждани, бизнез и неправителствени организации ще дискутират с представители на общинските и областната администрация предложения за подобряване на прозрачността и ефективността в работата им. За периода май-юни 2023 г. ще бъдат проведени 6 работни срещи със заинтересованите страни по проекта.

Инициативата е на две неправителствени организации – „Демократично Сдружение Искам да знам“ и „Асоциация Прозрачност без граници“ и се осъществява в рамките на проекта „ЗА открито и прозрачно партньорско управление в област Шумен“, съфинансиран от Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Добро управление (2014-2020)“.

Допълнителна информация относно дискусиите, както и програмата и график за провеждане на срещите може да прочетете тук.

Може да се запознаете с Доклад от анкетно проучване по Д1 от проекта, както и Доклад от гражданско наблюдение по Д1 от проекта.