Transparency

Крайният срок за привеждане на Българското законодателство с Директивата относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на съюза е 17 декември 2021 г.

Крайният срок за привеждане на Българското законодателство с Директивата относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на съюза е 17 декември 2021 г.

България е една от държавите, които няма да имплементират законодателството в установения за това срок. Смятаме, че процесът по транспонирането на Директивата от страна на Министерство на правосъдието се забави твърде дълго, изчайвайки последния момент. Както България, така и останалите страни членки имаха възможност в период от 2 години да транспонират директивата в националните си законодателства.

Екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ работи активно по създаването на законопроект за защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения, който законопроект беше представен пред работната група в Министерство на правосъдието.

Законопроектът предвижда възможности за обезщетяване на вреди, които служители на дадена администрация или организация са претърпели в резултат от подаването на сигнала. Също така защитава едно много важно право – правото на свободата на изразяване на тези лица, които подават сигналите.

Важно е да се отбележи, че целта на законодателството е да се използва потенциалът за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, за да се засили правоприлагането и да се установят стандарти за защита срещу всякакви репресии. Въвеждането на тези разпоредби помага да се гарантират равни условия, така че компаниите и администрациите да работят в среда на лоялна конкуренция, като помагат за предотвратяването и откриването на нередности.

Асоциация „Прозрачност без граници“ изрязява своята сериозна загриженост от липсата на законодателство и ненавременна реакция, относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, тъй като това лишава гражданите от информация и не дава възможност да се прецени дали правителството ще приложи ефективни, съгласувани и последователни правила за подаване на сигнали, които защитават обществения интерес.