Transparency

През изминалата седмица, парламентарното мнозинство охвърли и двата законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения. Приемането на проектите на първо четене се считаше за предрешено, особено след като Комисията по правни въпроси в НС прие и двата законопроекта. Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати писмо до министър-председателя с призив да върне законопроекта.

Разговаряме по темата с г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници”:

Защо изпратихте такова писмо и може ли премиерът да направи нещо в тази ситуация?

К.Славов: “Ситуацията е нетипична, защото рядко имаме ситуация, при която е отхвърлен закон на първо четене и е необходимо спешно да бъде върнат за ново разглеждане. Правилника за дейността на Народното събрание предвижда, че когато става въпрос за “обичайния случай” има тримесечен срок, в който закона може да бъде преразгледан от вносителя и да бъде внесен наново. В случая това е европейска политика и европейска директива, която трябва да бъде въведена. По нея има започнала наказателна процедура за България, какъвто е и случая със закона за защита на лицата на лицата, подаващи сигнали за нарушения и хипотезата, която предвижда правилника в тези случаи, е че законопроектът може веднага да бъде върнат и разгледан, независимо че е бил отхвърлен на първо четене.

Защо този закон е важен?

“Този законопроект е част от Плана по възстановяване и развитие, но не трябва да го разглеждаме само по тази вертикална линия, като задължение в законодателството. Българската държава е участвала в изготвянето на текстовете по тази Директива, по която се работи още от 2017 година и тогавашното българско правителство е работило активно по нея и е имало възможността да отрази всички коментари, несъгласия и предложения. Не е изненада наличието на такъв тип регламентация за българските политици и те да я отхвърлят “по принцип”, нещо, което се случи с отхвърлянето на първо четене.

“Екипът на Асоциация “Прозрачност без граници” също вижда технически и юридически недостатъци на предложения законопроект, но тези недостатъци трябва да се отработват между първо и второ четене, а не да се спира целия процес. Законопроектът е изклюючително тежък и сложен от правна и техническа гледна точка, защото включва цялата палитра от правни отрасли в наказателно, административно, гражданско и трудово право и процесите към тях.”

“Въвеждането на законодателството е и начин за модернизация на българския бизнес и българската икономика, защото става въпрос за правила, управление на сигнали включително и в бизнеса, тяхното подаване, разглеждане, реакция на бизнеса в рамките на своите възможности да реши проблемите с нередностите, които са възникнали. Това ще позволи на компаниите и бизнеса да подобрят своите управленски системи. Тези системи съществуват и се използват от преди 10-15 години и големите фирми, международните компании, банките, застрахователните дружества също реагират от отсъствието или наличието на такива системи.”

Цялото интервю с г-н Славов в предаването “Алтернативата” може да проследите от 18:58 минути във видеото.