Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” представи данните от годишното изследване на Transparency International: “Индекс за възприятие на корупцията” за 2022 година, на пресконференция в БТА.

България е на предпоследно място в Европейския съюз и на 72 място в световната класация.

За последните 10 години резултатът ни е между 41 – 44 точки, което показва траен застой по отношение на борбата с корупцията, като една от причините да сме сред последните в Европа е продължаващата политическата криза у нас.

България е една от трите държави, които са поименно посочени в доклада за 2022 година. Основните рискове и проблеми, пред които е изправена страната:

Фрагментацията на политическия живот, която води до продължаваща политическа криза и до управлението на служебни правителства, които не подлежат на ефективен контрол и отчетност.

Политическата корупция, която оставя нерешен въпроса за лобизма в законодателния процес. Последните изменения в изборното законодателство увеличават риска от манипулации на предстоящите парламентарни и местни избори.

Липса на видими и ефективни действия по изпълнение на Стратегията за борба с корупцията за периода 2021-2027 г.

Голяма част от ръководствата на независимите регулаторни институции са с изтекъл мандат, което води до криза на легитимността и до ограничена възможност за реализиране на техните политики.

Цялото изследване, както и допълнителни материали за 2022 година ще откриетe в секция “Индекси”.