Transparency

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

Индексът за възприятие на корупцията за 2022 г.: липса на напредък в борбата с корупцията; установена е ясна връзка между насилие, авторитаризъм и корупция. Глобалният мир е под заплаха, като корупцията е както ключова причина, така и резултат от това положение.

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Индексът на България през 2022 година е 43 пункта, с което страната се нарежда на 72 място в световната класация и на предпоследно място в Европейския съюз, като през тази година Унгария заема последното място в класацията. България е включена за двадесет и пети път в изследването на Transparency International.

В сравнение с предходната година индексът бележи незначително повишение от 1 пункт. Промяната от една точка в резултата на Индекса не е статистически значима, като в тази връзка следва се вземат предвид две обстоятелства: 1) стойности на индекса под 50 пункта са показател за систематичен проблем с корупцията и за неефективна борба; 2) за отбелязване на съществен напредък е необходимо подобрение на резултата със статистически значимо повишение над 3 пункта.

Анализът на резултатите от индекса на България за периода 2012 – 2022 г. дава основание за критична оценка: липсва съществен напредък в противодействието на корупцията, като на фона на положителното развитие при част от държавите-членки на ЕС (като например Естония, Литва, Латвия, Чехия) индексът на страната откроява тенденция на сериозно изоставане.

България е една от трите държави, които са поименно посочени в доклада за 2022 година. Основните рискове и проблеми, пред които е изправена страната:

Фрагментацията на политическия живот, която води до продължаваща политическа криза и до управлението на служебни правителства, които не подлежат на ефективен контрол и отчетност.

Политическата корупция, която оставя нерешен въпроса за лобизма в законодателния процес. Последните изменения в изборното законодателство увеличават риска от манипулации на предстоящите парламентарни и местни избори.

Липса на видими и ефективни действия по изпълнение на Стратегията за борба с корупцията за периода 2021-2027 г.

Голяма част от ръководствата на независимите регулаторни институции са с изтекъл мандат, което води до криза на легитимността и до ограничена възможност за реализиране на техните политики.

Може да се запознаете с цялото изследване в текстовия файл.

Представянето на резултатите от изследването “Индекс за възприятие на корупцията” за 2022 година е достъпно във видео архива на сайта на БТА.

 

 

Асоциация “Прозрачност без граници” подписа меморандум за сътрудничество с Българска банка за развитие

Българската банка за развитие и Асоциация „Прозрачност без граници“ подписаха меморандум за сътрудничество в областта на антикорупцията и въвеждането на...

Парламентарни избори 2 април 2023: За какво да внимаваме в изборния ден?

На 2 април 2023 година имаме възможност да направим своя избор за народни представители в 49-то Народно събрание. Всеки от...

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в семинар свързан с новият закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в семинар относно новия закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация...

Кениец, подал сигнал за нарушения под тежки заплахи

Като част от Whistleblowing International Network (WIN), „Асоциация Прозрачност без граници“ подкрепя и призовава кенийските власти да предприемат спешни и...

Асоциация “Прозрачност без граници” е против решението на ЦИК за изчисляване на изборния резултат

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето остро възражение срещу решението на ЦИК, според което протоколът с изборните резултати няма да...

Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава сътрудничеството си с общините на местно ниво

Асоциация „Прозрачност без граници“ започна поредица от работни срещи с общините, които надграждат своя капацитет и работят за подобряване на...