Transparency

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

Индексът за възприятие на корупцията за 2022 г.: липса на напредък в борбата с корупцията; установена е ясна връзка между насилие, авторитаризъм и корупция. Глобалният мир е под заплаха, като корупцията е както ключова причина, така и резултат от това положение.

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Индексът на България през 2022 година е 43 пункта, с което страната се нарежда на 72 място в световната класация и на предпоследно място в Европейския съюз, като през тази година Унгария заема последното място в класацията. България е включена за двадесет и пети път в изследването на Transparency International.

В сравнение с предходната година индексът бележи незначително повишение от 1 пункт. Промяната от една точка в резултата на Индекса не е статистически значима, като в тази връзка следва се вземат предвид две обстоятелства: 1) стойности на индекса под 50 пункта са показател за систематичен проблем с корупцията и за неефективна борба; 2) за отбелязване на съществен напредък е необходимо подобрение на резултата със статистически значимо повишение над 3 пункта.

Анализът на резултатите от индекса на България за периода 2012 – 2022 г. дава основание за критична оценка: липсва съществен напредък в противодействието на корупцията, като на фона на положителното развитие при част от държавите-членки на ЕС (като например Естония, Литва, Латвия, Чехия) индексът на страната откроява тенденция на сериозно изоставане.

България е една от трите държави, които са поименно посочени в доклада за 2022 година. Основните рискове и проблеми, пред които е изправена страната:

Фрагментацията на политическия живот, която води до продължаваща политическа криза и до управлението на служебни правителства, които не подлежат на ефективен контрол и отчетност.

Политическата корупция, която оставя нерешен въпроса за лобизма в законодателния процес. Последните изменения в изборното законодателство увеличават риска от манипулации на предстоящите парламентарни и местни избори.

Липса на видими и ефективни действия по изпълнение на Стратегията за борба с корупцията за периода 2021-2027 г.

Голяма част от ръководствата на независимите регулаторни институции са с изтекъл мандат, което води до криза на легитимността и до ограничена възможност за реализиране на техните политики.

Може да се запознаете с цялото изследване в текстовия файл.

Представянето на резултатите от изследването “Индекс за възприятие на корупцията” за 2022 година е достъпно във видео архива на сайта на БТА.

 

 

Устойчиво въвеждане на стандартите за бизнес интегритет и изискванията за ESG подкрепени от членовете на Бизнес интегрити клуба

Членовете на Бизнес интегрити клуба взеха участие като специални гости във форума „Устойчиво развитие и бизнес интегритет“, който се проведе...

И бизнесът, и държавата печелят, ако инвестират в интегритет

Напредъкът на България по пътя към ОИСР беше обсъдено на форум, организиран от Министерството на икономиката и индустрията и Асоциация...

Устойчиво развитие и бизнес интегритет

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Министерство на икономиката и индустрията на Република България  Ви канят на форум “Устойчиво развитие и...

ФОРУМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТ

Асоциация "Прозрачност без граници" организира форум на тема "Устойчиво развитие и бизнес интегритет" на 15 май 2024 г. Форумът е...

Асоциация „Прозрачност без граници“ сложи началото на серия антикорупционни инициативи във Варна

С дискусия, водена от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ г-н Калин Славов, започна серията от антикорупционни инициативи в...

Възможностите за прилагане на пактове за почтеност в процеса на възлагане на обществени поръчки в страната обсъдиха на съвместна среща АОП и „Прозрачност без граници“

На съвместна среща изпълнителните директори на Агенцията по обществени поръчки – г-н Георги Николов и на неправителствената организация Сдружение „Асоциация...