Transparency

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

Индексът за възприятие на корупцията за 2022 г.: липса на напредък в борбата с корупцията; установена е ясна връзка между насилие, авторитаризъм и корупция. Глобалният мир е под заплаха, като корупцията е както ключова причина, така и резултат от това положение.

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Индексът на България през 2022 година е 43 пункта, с което страната се нарежда на 72 място в световната класация и на предпоследно място в Европейския съюз, като през тази година Унгария заема последното място в класацията. България е включена за двадесет и пети път в изследването на Transparency International.

В сравнение с предходната година индексът бележи незначително повишение от 1 пункт. Промяната от една точка в резултата на Индекса не е статистически значима, като в тази връзка следва се вземат предвид две обстоятелства: 1) стойности на индекса под 50 пункта са показател за систематичен проблем с корупцията и за неефективна борба; 2) за отбелязване на съществен напредък е необходимо подобрение на резултата със статистически значимо повишение над 3 пункта.

Анализът на резултатите от индекса на България за периода 2012 – 2022 г. дава основание за критична оценка: липсва съществен напредък в противодействието на корупцията, като на фона на положителното развитие при част от държавите-членки на ЕС (като например Естония, Литва, Латвия, Чехия) индексът на страната откроява тенденция на сериозно изоставане.

България е една от трите държави, които са поименно посочени в доклада за 2022 година. Основните рискове и проблеми, пред които е изправена страната:

Фрагментацията на политическия живот, която води до продължаваща политическа криза и до управлението на служебни правителства, които не подлежат на ефективен контрол и отчетност.

Политическата корупция, която оставя нерешен въпроса за лобизма в законодателния процес. Последните изменения в изборното законодателство увеличават риска от манипулации на предстоящите парламентарни и местни избори.

Липса на видими и ефективни действия по изпълнение на Стратегията за борба с корупцията за периода 2021-2027 г.

Голяма част от ръководствата на независимите регулаторни институции са с изтекъл мандат, което води до криза на легитимността и до ограничена възможност за реализиране на техните политики.

Може да се запознаете с цялото изследване в текстовия файл.

Представянето на резултатите от изследването “Индекс за възприятие на корупцията” за 2022 година е достъпно във видео архива на сайта на БТА.

 

 

Защо доброто управление в енергийния сектор през 2024 г. е по-важно от всякога?

Заедно с Американската търговска камара в България и представителите на едни от най-големите енергийни дружества в България дискутирахме върху прилагането...

Асоциация “Прозрачност без граници” настоява за предприемането на адекватни действия относно повишаването на цените на мобилните услуги

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати писмо до Министър – председателя на Република България с искане да ни бъде предоставена информация...

Индекс за възприятие на корупцията 2023

Асоциация "Прозрачност без граници" представи резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2023 г. по време на прес конференция...

Резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2023 г. ще бъдат обявени на 30 януари 2024 г.

Индексът за възприятие на корупцията (Corruption Perception Index) 2023 ще бъде публикуван на 30-ти януари 2024 г. Тази година анализът...

Концепция за регулиране на лобистката дейност в България – стъпка към създаване на нормативна рамка

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за изсветляване на лобистката дейност и работи за въвеждане на регламентация за лобирането повече от...

Индексът на местната система за почтеност за 2023-а година бе представен в София

Годишната класация на „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г. беше представена на специална церемония в София. Тази...