Transparency

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

Индексът за възприятие на корупцията за 2022 г.: липса на напредък в борбата с корупцията; установена е ясна връзка между насилие, авторитаризъм и корупция. Глобалният мир е под заплаха, като корупцията е както ключова причина, така и резултат от това положение.

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Индексът на България през 2022 година е 43 пункта, с което страната се нарежда на 72 място в световната класация и на предпоследно място в Европейския съюз, като през тази година Унгария заема последното място в класацията. България е включена за двадесет и пети път в изследването на Transparency International.

В сравнение с предходната година индексът бележи незначително повишение от 1 пункт. Промяната от една точка в резултата на Индекса не е статистически значима, като в тази връзка следва се вземат предвид две обстоятелства: 1) стойности на индекса под 50 пункта са показател за систематичен проблем с корупцията и за неефективна борба; 2) за отбелязване на съществен напредък е необходимо подобрение на резултата със статистически значимо повишение над 3 пункта.

Анализът на резултатите от индекса на България за периода 2012 – 2022 г. дава основание за критична оценка: липсва съществен напредък в противодействието на корупцията, като на фона на положителното развитие при част от държавите-членки на ЕС (като например Естония, Литва, Латвия, Чехия) индексът на страната откроява тенденция на сериозно изоставане.

България е една от трите държави, които са поименно посочени в доклада за 2022 година. Основните рискове и проблеми, пред които е изправена страната:

Фрагментацията на политическия живот, която води до продължаваща политическа криза и до управлението на служебни правителства, които не подлежат на ефективен контрол и отчетност.

Политическата корупция, която оставя нерешен въпроса за лобизма в законодателния процес. Последните изменения в изборното законодателство увеличават риска от манипулации на предстоящите парламентарни и местни избори.

Липса на видими и ефективни действия по изпълнение на Стратегията за борба с корупцията за периода 2021-2027 г.

Голяма част от ръководствата на независимите регулаторни институции са с изтекъл мандат, което води до криза на легитимността и до ограничена възможност за реализиране на техните политики.

Може да се запознаете с цялото изследване в текстовия файл.

Представянето на резултатите от изследването “Индекс за възприятие на корупцията” за 2022 година е достъпно във видео архива на сайта на БТА.

 

 

“Потупване по рамото“ или нов, по-строг мониторинг?

Официална позиция на Асоциация „Прозрачност без граници“  по повод решението на ЕК да прекрати Механизма за сътрудничество и проверка за...

Отбелязваме Международния ден на младежта

С Международния ден на младежта отбелязваме потенциала и възможностите на младите хора, техните идеи и постижения, както и по-активното им...

Асоциация „Прозрачност без граници“ получи специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет (ECOSOC) към ООН

В резултат на задълбочено и продължително проучване Икономическият и социален съвет (ECOSOC) на ООН прие специален консултативен статут за Асоциация „Прозрачност без граници“....

Болница „Княгиня Клементина“ въвежда първите за България стандарти за бизнес интегритет в здравеопазването

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД става едно от първите здравни заведения в България, което ще въведе стандарти за бизнес...

Директивата на ЕС за защита на журналистите и защитниците на правата на човека влезе в решителния етап на междуинституционални преговори

На 12 юли Европейският парламент одобри текста на проект за Директивата на ЕС относно защитата на лицата, ангажирани в участието...

Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати становище относно проект на наредбата за воденето на регистъра на сигналите от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Комисията за защита на личните данни публикува проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от Закона за защита...