Transparency

Индекс 2001 година

“Злоупотребата с власт от страна на официалните власти е един от основните проблеми на съвременните общества – показател за това са високите нива на корупция както сред развитите, така и сред развиващите се страни” – съобщава Петер Айген, председател на Transparency International при обявяването на корупционния индекс за 2001 г. “Изобщо стойности по-ниски от 5 от възможен “чист” от корупция вариант 10, се регистрират на всеки континент – включително в Америка и в Европейския съюз.”

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...