Transparency

Индекс 2001 година

“Злоупотребата с власт от страна на официалните власти е един от основните проблеми на съвременните общества – показател за това са високите нива на корупция както сред развитите, така и сред развиващите се страни” – съобщава Петер Айген, председател на Transparency International при обявяването на корупционния индекс за 2001 г. “Изобщо стойности по-ниски от 5 от възможен “чист” от корупция вариант 10, се регистрират на всеки континент – включително в Америка и в Европейския съюз.”

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...