Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” представи резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2023 г. по време на прес конференция в Българската телеграфна агенция.

И през 2023 г. България запазва позицията си в дъното на класацията на държавите-членки на ЕС в Индекса за възприятие на корупцията. С резултат от 45 точки България се нарежда на предпоследно място от страните от ЕС в Индекса за възприятие за корупцията на Transparency International за 2023 г. след Румъния (46) и само преди Унгария (42).
На какво се дължи своеобразното „развитие в застой“ коментираха Калин Славов, Огнян Минчев и Ваня Нушева.
Г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници” отбеляза, че относно антикорупционната реформа можем да говорим за отсъствие на цялостна визия и реформа по отношение на процесите за противодействие на корупцията. За съжаление Националната антикорупционна стратегия за периода 2021- 2027 остава само на хартия, а новият антикорупционен закон, който просто преструктурира КПКОНПИ като я раздели на две – състояние, което съществуваше и преди, едва ли може само по себе си да даде положителен резултат.
Според доц. Огнян Минчев ако не еднакви, даваме подобни оценки в Индекса ежегодно. Според него е очевидно, че ръстът в резултата в началото на 21 век се дължи на дисциплиниращия ефект на присъединяването към Европейския съюз, което за съжаление не успя да доведе до истинска модернизация на и реформа на институциите. Очевидно е, че потенциалът за пряко въздействие на ЕС върху националните институции се изчерпа и сериозната институционална реформа и модернизация зависи от нас. В допълнение отбеляза, че енергията на протестите в периода 2013-2014 и 2020-2022 доведе до политическа промяна, но не и до институционална реформа.
На представянето на България в Индекса се е отраз ило политическото стабилизиране след парламентарните избори през април 2023 г. коментира г-жа Ваня Нушева.

Заплахите за върховенство на закона и почтеността в политиката подкопават усилията за противодействие на корупцията в страните от Западна Европа и ЕС. Въпреки че регионът продължава да бъде с най-висок резултат в Индекса за възприятие на корупцията и през 2023 г., за първи път от десетилетие се наблюдава спад и средният резултат за региона е вече 65 от 100.

Най-големите разлики в резултатите се наблюдават между скандинавските страни, които за поредна година са с най-висок резултат в глобалния индекс и страните в Централна и Южна Европа. Унгария (42), България (45) и Румъния (46) остават на дъното на класацията в ЕС, но трябва да се отбележи и спада от три пункта за година за Гърция (49), която е изправена пред криза на върховенство на закона.

Подробности за резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за България може да намерите в нашата секция Индекси.
Представянето на Индекса за 2023 г. може да проследите и от видеото в сайта на Българска телеграфна агенция. 
Резултатите от изследването в световен мащаб ще откриете на страницата на Transparency International.