Transparency

Индекс 2015 година

Стойността на Индекса за възприятие на корупцията на България за 2015 година бележи спад от 2 пункта спрямо 2014 година, като се връща на нивата си от 2013 година – 41 пункта. Средната стойност за всички изследвани 168 държави през 2015 година е 43 пункта.

Средният индекс за възприятие на корупцията за Югоизточна Европа се повишава с 1 пункт спрямо миналата година, за да достигне 42 пункта през 2015 година. Половината от изследваните 10 държави от региона, регистрират спад в индекса. Хърватска, Гърция и Румъния бележат напредък с +3 пункта.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година. Сравнителният анализ на резултатите през 18-те години, в които България е част от изследването, показва устойчива позиция на дъното – страната продължава да бъде в групата на изоставащите страни-членки на ЕС, заедно с Италия, Гърция и Румъния, при непроменена средна стойност на индекса от 65 пункта за всички страни-членки на ЕС през 2015 година.

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...