Transparency

Индекс 2015 година

Стойността на Индекса за възприятие на корупцията на България за 2015 година бележи спад от 2 пункта спрямо 2014 година, като се връща на нивата си от 2013 година – 41 пункта. Средната стойност за всички изследвани 168 държави през 2015 година е 43 пункта.

Средният индекс за възприятие на корупцията за Югоизточна Европа се повишава с 1 пункт спрямо миналата година, за да достигне 42 пункта през 2015 година. Половината от изследваните 10 държави от региона, регистрират спад в индекса. Хърватска, Гърция и Румъния бележат напредък с +3 пункта.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година. Сравнителният анализ на резултатите през 18-те години, в които България е част от изследването, показва устойчива позиция на дъното – страната продължава да бъде в групата на изоставащите страни-членки на ЕС, заедно с Италия, Гърция и Румъния, при непроменена средна стойност на индекса от 65 пункта за всички страни-членки на ЕС през 2015 година.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...