Transparency

Индекс 2011 година

Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна така, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и анкетирани експерти от изследваните държави.

Индексът за 2011 г. оценява 183 държави и територии по скала от 0 до 10, като 0 е показател за високо ниво на корупция, а 10 е показател за ниско ниво на корупция. Използвани са данни от 17 изследвания, които разглеждат фактори като прилагане на антикорупционно законодателство, достъп до информация, регламентация на конфликт на интереси и други.

През 2011 година индексът на България е със стойност 3.3, като с този показател страната се нарежда на 86 място в класацията.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...