Transparency

Индекс 2011 година

Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна така, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и анкетирани експерти от изследваните държави.

Индексът за 2011 г. оценява 183 държави и територии по скала от 0 до 10, като 0 е показател за високо ниво на корупция, а 10 е показател за ниско ниво на корупция. Използвани са данни от 17 изследвания, които разглеждат фактори като прилагане на антикорупционно законодателство, достъп до информация, регламентация на конфликт на интереси и други.

През 2011 година индексът на България е със стойност 3.3, като с този показател страната се нарежда на 86 място в класацията.

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...