Transparency

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

 

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Както статистиката на изследването показва, България устойчиво се движи в коридор от стойности между  41 и 44 пункта през последните 10 години без да може да направи поне промяна на посоката на развитие.

Една от ключовите причини за това България да изостава в своето представяне от останалите държави от Европейския съюз е, че българските институции така и не можаха да се модернизират.

Причините за това са множество, но основните се коренят в изчерпването на възможността за усъвършенстване на наказателноправната рамка (криминализирани деяния и вид и размер на наказанията), която през поредица от няколко вълни на изменения, постигна основните изисквания на конвенциите и директивите, които я очертават в международен план.

За сметка на това развитие изостана въвеждането на управленски стандарти, които редуцират корупционния риск чрез признати и утвърдени международни практики в административното и корпоративното управление основани на  прозрачност, отчетност и почтеност и интегритет.

Тези стандарти са приложими и задават високи изисквания както в публичния, така и в частния сектор, намалявайки със своето прилагане възможностите за съществуване на корупционно поведение – „чиста от корупция среда“. Част от тях, като защитата и насърчаването на лицата, които разобличават нередности, нарушения и престъпления с висока обществена опасност са предвидени в императивни норми на ЕС, които България не съумява вече години да въведе.

Радикална позитивна промяна на стойностите на индекса е възможна само по пътя на въвеждането на международно признатите стандарти за добро управление.

Може да прочетете повече подробности от изследването в текста Индекс за възприятие на корупцията за 2021 година.

Представянето на резултатите за 2021 година може да гледате и на запис от сайта на Българската телеграфна агенция.

 

ЗАЩО БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТЪТ Е ВАЖНА ЧАСТ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИЯ УСПЕХ НА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ?

Като част от нашата инициатива „Интегритет в бизнеса“ разговаряхме с нашите партньори от Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ в...

Стимули за бизнес почтеност: ролята на финансовите институции и инвеститорите

Основни принципи за бизнес интегритета в частния сектор и очакванията на финансовите институции при тяхното въвеждане, бяха акцент в един...

Необходимо е силно сътрудничеството между всички заинтересовани страни, включително и активното включване на гражданското общество

Г-н Франсоа Валериан, председател на Борда на директорите на Transparency International даде началото на втория ден от международната конференция за...

Очакваме нова култура на ангажираност у нашите служители

Д-р Даниела Чавдарова, управител на медицински център "Фи Хелт София" сподели своето виждане и очаквани резултати от въвеждането на стандартите...

Устойчиво въвеждане на стандартите за бизнес интегритет и изискванията за ESG подкрепени от членовете на Бизнес интегрити клуба

Членовете на Бизнес интегрити клуба взеха участие като специални гости във форума „Устойчиво развитие и бизнес интегритет“, който се проведе...

И бизнесът, и държавата печелят, ако инвестират в интегритет

Напредъкът на България по пътя към ОИСР беше обсъдено на форум, организиран от Министерството на икономиката и индустрията и Асоциация...