Transparency

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

 

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Както статистиката на изследването показва, България устойчиво се движи в коридор от стойности между  41 и 44 пункта през последните 10 години без да може да направи поне промяна на посоката на развитие.

Една от ключовите причини за това България да изостава в своето представяне от останалите държави от Европейския съюз е, че българските институции така и не можаха да се модернизират.

Причините за това са множество, но основните се коренят в изчерпването на възможността за усъвършенстване на наказателноправната рамка (криминализирани деяния и вид и размер на наказанията), която през поредица от няколко вълни на изменения, постигна основните изисквания на конвенциите и директивите, които я очертават в международен план.

За сметка на това развитие изостана въвеждането на управленски стандарти, които редуцират корупционния риск чрез признати и утвърдени международни практики в административното и корпоративното управление основани на  прозрачност, отчетност и почтеност и интегритет.

Тези стандарти са приложими и задават високи изисквания както в публичния, така и в частния сектор, намалявайки със своето прилагане възможностите за съществуване на корупционно поведение – „чиста от корупция среда“. Част от тях, като защитата и насърчаването на лицата, които разобличават нередности, нарушения и престъпления с висока обществена опасност са предвидени в императивни норми на ЕС, които България не съумява вече години да въведе.

Радикална позитивна промяна на стойностите на индекса е възможна само по пътя на въвеждането на международно признатите стандарти за добро управление.

Може да прочетете повече подробности от изследването в текста Индекс за възприятие на корупцията за 2021 година.

Представянето на резултатите за 2021 година може да гледате и на запис от сайта на Българската телеграфна агенция.

 

“Потупване по рамото“ или нов, по-строг мониторинг?

Официална позиция на Асоциация „Прозрачност без граници“  по повод решението на ЕК да прекрати Механизма за сътрудничество и проверка за...

Отбелязваме Международния ден на младежта

С Международния ден на младежта отбелязваме потенциала и възможностите на младите хора, техните идеи и постижения, както и по-активното им...

Асоциация „Прозрачност без граници“ получи специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет (ECOSOC) към ООН

В резултат на задълбочено и продължително проучване Икономическият и социален съвет (ECOSOC) на ООН прие специален консултативен статут за Асоциация „Прозрачност без граници“....

Болница „Княгиня Клементина“ въвежда първите за България стандарти за бизнес интегритет в здравеопазването

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД става едно от първите здравни заведения в България, което ще въведе стандарти за бизнес...

Директивата на ЕС за защита на журналистите и защитниците на правата на човека влезе в решителния етап на междуинституционални преговори

На 12 юли Европейският парламент одобри текста на проект за Директивата на ЕС относно защитата на лицата, ангажирани в участието...

Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати становище относно проект на наредбата за воденето на регистъра на сигналите от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Комисията за защита на личните данни публикува проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от Закона за защита...