Transparency

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

 

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Както статистиката на изследването показва, България устойчиво се движи в коридор от стойности между  41 и 44 пункта през последните 10 години без да може да направи поне промяна на посоката на развитие.

Една от ключовите причини за това България да изостава в своето представяне от останалите държави от Европейския съюз е, че българските институции така и не можаха да се модернизират.

Причините за това са множество, но основните се коренят в изчерпването на възможността за усъвършенстване на наказателноправната рамка (криминализирани деяния и вид и размер на наказанията), която през поредица от няколко вълни на изменения, постигна основните изисквания на конвенциите и директивите, които я очертават в международен план.

За сметка на това развитие изостана въвеждането на управленски стандарти, които редуцират корупционния риск чрез признати и утвърдени международни практики в административното и корпоративното управление основани на  прозрачност, отчетност и почтеност и интегритет.

Тези стандарти са приложими и задават високи изисквания както в публичния, така и в частния сектор, намалявайки със своето прилагане възможностите за съществуване на корупционно поведение – „чиста от корупция среда“. Част от тях, като защитата и насърчаването на лицата, които разобличават нередности, нарушения и престъпления с висока обществена опасност са предвидени в императивни норми на ЕС, които България не съумява вече години да въведе.

Радикална позитивна промяна на стойностите на индекса е възможна само по пътя на въвеждането на международно признатите стандарти за добро управление.

Може да прочетете повече подробности от изследването в текста Индекс за възприятие на корупцията за 2021 година.

Представянето на резултатите за 2021 година може да гледате и на запис от сайта на Българската телеграфна агенция.

 

Защо доброто управление в енергийния сектор през 2024 г. е по-важно от всякога?

Заедно с Американската търговска камара в България и представителите на едни от най-големите енергийни дружества в България дискутирахме върху прилагането...

Асоциация “Прозрачност без граници” настоява за предприемането на адекватни действия относно повишаването на цените на мобилните услуги

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати писмо до Министър – председателя на Република България с искане да ни бъде предоставена информация...

Индекс за възприятие на корупцията 2023

Асоциация "Прозрачност без граници" представи резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2023 г. по време на прес конференция...

Резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2023 г. ще бъдат обявени на 30 януари 2024 г.

Индексът за възприятие на корупцията (Corruption Perception Index) 2023 ще бъде публикуван на 30-ти януари 2024 г. Тази година анализът...

Концепция за регулиране на лобистката дейност в България – стъпка към създаване на нормативна рамка

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за изсветляване на лобистката дейност и работи за въвеждане на регламентация за лобирането повече от...

Индексът на местната система за почтеност за 2023-а година бе представен в София

Годишната класация на „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г. беше представена на специална церемония в София. Тази...