Transparency

Индекс 2003 година

“Девет от десет развиващи се страни спешно се нуждаят от реална подкрепа в борбата с корупцията, сочи новият индекс. Корупционният индекс на Transparency International за 2003г. изследва нивото на корупцията в 133 държави. За седем от всеки десет от тях индексът е със стойност под 5 от възможен “най-чист” вариант – 10; за пет от десет развиващи се държави индексът е със стойност под 3 от 10.”

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...