Transparency

Индекс 2003 година

“Девет от десет развиващи се страни спешно се нуждаят от реална подкрепа в борбата с корупцията, сочи новият индекс. Корупционният индекс на Transparency International за 2003г. изследва нивото на корупцията в 133 държави. За седем от всеки десет от тях индексът е със стойност под 5 от възможен “най-чист” вариант – 10; за пет от десет развиващи се държави индексът е със стойност под 3 от 10.”

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...