Transparency

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

 

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с Унгария и Румъния.

В сравнение с предходната година индексът бележи незначително повишение от 1 пункт. Промяната от една точка в резултата на Индекса не е статистически значима, като в тази връзка следва да се вземат предвид две обстоятелства: 1) стойности на индекса под 50 пункта са показател за систематичен проблем с корупцията и за неефективна борба; 2) за отбелязване на съществен напредък е необходимо подобрение на резултата със статистически значимо повишение над 3 пункта.

Изследвания, формиращи индекса на България

При съставянето на корупционния индекс са използвани резултатите от изследвания, доклади и аналитични оценки, публикувани от авторитетни международни изследователски и финансови институции.

Тези данни отразяват следните съществени детайли:

относително позитивните оценки относно перспективите за икономическо развитие се дължат на: 1) процеса на присъединяване към еврозоната, 2) както и на някои действия по развитие на базисна инфраструктура на страната;

негативните оценки са свързани с: 1) неефективно функциониране на институциите, забавяне на реформи в ключови сфери и неефективно разследване на корупцията; 2) неефективно и непрозрачно изразходване на обществени ресурси, включително и във връзка с ограничаване на ефекта от пандемията; 3) намалено ниво на прозрачност и отчетност на институциите от изпълнителната и законодателната власт, мотивирано и от противоепидемични мерки срещу COVID; 4) ограничени възможности за упражняване на граждански контрол върху институциите, 5) медийна среда, която се характеризира с концентрация на медийната собственост, политически натиск върху медии и уволнения на журналисти.

ИНДЕКСЪТ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Средната стойност на индекса за държавите-членки на Европейския съюз за 2020 година е 64,14, а включването на Норвегия, Швейцария и Исландия в общоевропейската класация формира обща регионална оценка на ЕС и останалите държави от Западна Европа от 66 пункта.

Резултатите от изследването показват, че скандинавските държави отново заемат водещите позиции в регионалната класация. Първо място в европейската класация заема Дания, следвана от Финландия, Швеция и Швейцария. Оценките на тези страни свидетелстват за ефективно прилагани правила, регулиращи поведението на политиците и на държавните служители, както и за наличието на стабилни системи, осигуряващи прозрачност и отчетност при функционирането на институциите.

В дъното на европейската класация, със стойности под 50 т. са пет държави: Словакия (49), Хърватска (47), Унгария, Румъния и България (и трите държави със стойност 44 т.).

Най-сериозна негативна тенденция се отбелязва при Унгария, чийто индекс се понижава от 55 т. през 2012 г. до 44 т. Основните причини за това са авторитарният подход в управлението на страната, злоупотребите със средства от ЕС, натискът над гражданските организации и академичните институции и нарушаването независимостта на медиите. Негативната тенденция се затвърждава при Турция (от 49 до 40 т.), Босна и Херцеговина (от 42 до 35 т.) и Македония (от 43 до 35 т.).

Сравнението между индексите на България и на останалите държави от ЕС показва откроява тенденция на сериозно изоставане. В това отношение са показателни тенденциите за периода 2012 – 2020 г. при индексите на Естония (повишение от 64 до 75 т.), Чехия (повишение от 49 до 54 т.), Латвия (от 49 т. до 57 т.) и съседна Гърция (която преодоля кризата и от 36 т. през 2012 г. и достигна индекс от 50 т. през настоящата година).

Можете да прочетете повече информация за резултатите от Индекс за възприятие на корупцията в световен мащаб и на страницата на Transparency International.

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...