Transparency

Индекс 2012 година

Индексът за възприятие на корупцията през 2012 година е съставен въз основа на актуализирана методология. Тя е разработена като резултат от цялостен процес на преглед и консултации, осъществени както в рамките на международната мрежа от организации на Transparency International, така и със съдействието на външни експерти. Използваният метод за съставяне на Индекса осигурява по-голяма яснота относно получените данни и извършването на по-прецизни сравнения и анализ на тенденциите.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...