Transparency

Индекс 2007 година

Transparency International представи своя Индекс за възприятие на корупцията за 2007 г. Индексът подрежда България на 64-то място сред изследваните страни с коефициент 4.1 от общо 180 държави и територии. С най-добър резултат са Дания, Финландия и Нова Зеландия с показател 9.4 при максимален коефициент 10. Сред страните с най-ниско ниво на корупция според Индекса са още Швеция, Швейцария, Исландия, Холандия и Сингапур.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...