Transparency

Индекс 2010 година

През 2010 година индексът за възприятие на корупцията в България е със стойност 3.6. С този показател страната се нарежда на 73 място в международната класация на Transparency International. България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година със стойност 2.9 пункта.

За периода от 1998 до 2002 година изследванията показват бавно, но стабилно повишение на неговите стойности: през 1999 година – 3.3 пункта, през 2000 година – 3.5 пункта, през 2001 година – 3.9 пункта, а през 2002 година е постигната стойност от 4.0 пункта. За периода от 2002 до 2007 година показателят на страната няма съществени промени и се движи около 4 пункта. В последните три години индексът на България отбелязва спад, като се движи в интервала между 3.6 пункта и 3.8 пункта.

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...