Transparency

Индекс 2010 година

През 2010 година индексът за възприятие на корупцията в България е със стойност 3.6. С този показател страната се нарежда на 73 място в международната класация на Transparency International. България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година със стойност 2.9 пункта.

За периода от 1998 до 2002 година изследванията показват бавно, но стабилно повишение на неговите стойности: през 1999 година – 3.3 пункта, през 2000 година – 3.5 пункта, през 2001 година – 3.9 пункта, а през 2002 година е постигната стойност от 4.0 пункта. За периода от 2002 до 2007 година показателят на страната няма съществени промени и се движи около 4 пункта. В последните три години индексът на България отбелязва спад, като се движи в интервала между 3.6 пункта и 3.8 пункта.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...