Transparency

Индекс 2008 година

Корупционният индекс представлява комплексен индикатор, базиран на информация, получена от изследвания на авторитетни международни институции. Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и експерти от изследваните държави.

Стойността му варира от 10 – показател за ниско ниво на корупция, до 0 – показател за високо ниво на корупция.

И през 2008 година резултатите от CPI ясно показват порочната връзка между бедността, провала на институциите и корупцията. Държави като Сомалия и Ирак отбелязват най-високи нива на възприятие на корупцията. Но дори някои от държавите с по-добри показатели също се оказват сред изоставащите в Индекса за 2008 година – например Норвегия и Великобритания.

Това показва, че механизмите за контрол могат да бъдат в риск и при най-богатите държави. Transparency International предупреждава, че трайно високите нива на корупция и бедност, които поразяват много от обществата по света, водят след себе си нестихващи хуманитарни кризи. Същевременно данните показват, че повишаването на стойността на индекса с 1 пункт повишава притока на капитали с 0,5% от брутния вътрешен продукт на страната, а средните доходи с до 4%.

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...