Transparency

Индекс 2008 година

Корупционният индекс представлява комплексен индикатор, базиран на информация, получена от изследвания на авторитетни международни институции. Индексът на Transparency International измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна, както го възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и експерти от изследваните държави.

Стойността му варира от 10 – показател за ниско ниво на корупция, до 0 – показател за високо ниво на корупция.

И през 2008 година резултатите от CPI ясно показват порочната връзка между бедността, провала на институциите и корупцията. Държави като Сомалия и Ирак отбелязват най-високи нива на възприятие на корупцията. Но дори някои от държавите с по-добри показатели също се оказват сред изоставащите в Индекса за 2008 година – например Норвегия и Великобритания.

Това показва, че механизмите за контрол могат да бъдат в риск и при най-богатите държави. Transparency International предупреждава, че трайно високите нива на корупция и бедност, които поразяват много от обществата по света, водят след себе си нестихващи хуманитарни кризи. Същевременно данните показват, че повишаването на стойността на индекса с 1 пункт повишава притока на капитали с 0,5% от брутния вътрешен продукт на страната, а средните доходи с до 4%.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...