Transparency

Индекс 2013 година

Тransparency International обяви резултатите от международното изследване Индекс за възприятие на корупцията. Индексът на България през 2013 година е 41 пункта (измерен по скалата от 100 – показател за липса на корупция, до 0 – показател на изключително високо ниво на корупция). С тази стойност страната заема 77 място в световната класация, наред със Сенегал и Тунис.

В рамките на Европейския съюз България заема предпоследно място, като последната позиция се заема от Гърция (40). Румъния се намира една позиция преди България, със стойност на индекса 43. В рамките на Югоизточна Европа страната заема 8 позиция от общо 11 държави, като след страната се нареждат само Гърция (40), Косово (33) и Албания (31).

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...