Transparency

Индекс 2013 година

Тransparency International обяви резултатите от международното изследване Индекс за възприятие на корупцията. Индексът на България през 2013 година е 41 пункта (измерен по скалата от 100 – показател за липса на корупция, до 0 – показател на изключително високо ниво на корупция). С тази стойност страната заема 77 място в световната класация, наред със Сенегал и Тунис.

В рамките на Европейския съюз България заема предпоследно място, като последната позиция се заема от Гърция (40). Румъния се намира една позиция преди България, със стойност на индекса 43. В рамките на Югоизточна Европа страната заема 8 позиция от общо 11 държави, като след страната се нареждат само Гърция (40), Косово (33) и Албания (31).

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...