Transparency

Индекс 2014 година

Стойността на Индекса за възприятие на корупцията на България през 2014 година се променя спрямо 2013 година едва с +2 пункта – 43, каквато е средната стойност за всички изследвани 175 държави. Изследването отчита съществен напредък само при промяна на индекса с + 4 пункта.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година. Сравнителният анализ на резултатите през 17-те години, в които България е част от изследването, показва устойчива позиция на дъното – страната продължава да бъде в групата на изоставащите страни-членки на ЕС, заедно с Италия, Гърция и Румъния, при средна стойност на индекса от 64 пункта за всички страни-членки на ЕС.

Резултатите на индекса за 2014 година показват, че позитивите се дължат на общото подобряване на икономическата среда в общоевропейски план – тенденция, която не подминава и България. Наред с това, изследванията, свързани с върховенството на закона и отчитащи демократичното развитие, показват спад, като пряко сочат корупцията като основна пречка.

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...

Индекс 2017 година

Индекс 2017 година Файлове Индекс_2017-анализИндекс_2017_класацияИндекс_2017_въпроси и отговори Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на България през...