Transparency

Индекс 2014 година

Стойността на Индекса за възприятие на корупцията на България през 2014 година се променя спрямо 2013 година едва с +2 пункта – 43, каквато е средната стойност за всички изследвани 175 държави. Изследването отчита съществен напредък само при промяна на индекса с + 4 пункта.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година. Сравнителният анализ на резултатите през 17-те години, в които България е част от изследването, показва устойчива позиция на дъното – страната продължава да бъде в групата на изоставащите страни-членки на ЕС, заедно с Италия, Гърция и Румъния, при средна стойност на индекса от 64 пункта за всички страни-членки на ЕС.

Резултатите на индекса за 2014 година показват, че позитивите се дължат на общото подобряване на икономическата среда в общоевропейски план – тенденция, която не подминава и България. Наред с това, изследванията, свързани с върховенството на закона и отчитащи демократичното развитие, показват спад, като пряко сочат корупцията като основна пречка.

Индекс 2022 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2021 година

Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация...

Индекс 2020 година

Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация...

Индекс 2019 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2019 година е 43 пункта, като с това страната заема 74 място в...

Индекс 2018 година

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2018 година е 42 пункта, като с това страната заема 77 място...

Индекс 2016 година

Индекс 2016 година Файлове Анализ Индекс 2016Презентация Индекс 2016 Индекс за възприятие на корупцията Индексът за възприятие на корупцията на...