Transparency

На 12 април 2023 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа меморандум за сътрудничество с Медицински център „Фи Хелт – София“. Екипът на Асоциацията ще въведе правила и добри практики от сектор здравеопазване в управленската система на Медицински център „Фи Хелт – София“.

Като ключов участник в системата на частните здравни заведения, „Фи Хелт“ са част от група медицински центрове, които са разположени в София и Пловдив и разполагат с качествена медицинска концепция, която дава предимствата на частната здравна дейност.

След анализ на предоставената документация и оценка от страна на Асоциация „Прозрачност без граници“, партньорските екипи ще обсъдят направените препоръки относно области за бъдещо развитие, както и възприемането на иновативни подходи в рамките на групата, които да допринасят за насърчаването на бизнес интегритета в по-широката система на здравеопазване в България.

Екипът на „Прозрачност без граници“ установи сериозен ангажимент на ръководството на Медицински център „Фи Хелт – София “ към бизнес интегритета, както и добра комуникация и широко разпространено разбиране на корпоративните ценности сред служителите.