Transparency
Официална позиция на Асоциация „Прозрачност без граници“  по повод решението на ЕК да прекрати Механизма за сътрудничество и проверка за България. Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своите опасения, че...
С Международния ден на младежта отбелязваме потенциала и възможностите на младите хора, техните идеи и постижения, както и по-активното им включване в развитието на гражданското общество и възможността за...
В резултат на задълбочено и продължително проучване Икономическият и социален съвет (ECOSOC) на ООН прие специален консултативен статут за Асоциация „Прозрачност без граници“. ECOSOC  е един от шестте основни органа на ООН....
МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД става едно от първите здравни заведения в България, което ще въведе стандарти за бизнес интегритет. Това се случва в резултат на продължителна и...
На 12 юли Европейският парламент одобри текста на проект за Директивата на ЕС относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства. Предстои обсъждане, постигане...
Комисията за защита на личните данни публикува проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за...