Transparency
Шест месеца след крайния срок за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1937 само 9 държави са приели законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Държавите от ЕС, които...
На 10-11 юни 2022 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе обучителен семинар по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“. Предвидените дейности по проекта представляват...
Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати своето становище относно представения за обществено обсъждане проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на Портала...
На 27 април 2022 година, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо – позиция до министъра на правосъдието и до министър – председателя на Република България, относно подхода за...
Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“  представи на членовете на Бизнес интегрити клуба концепция и възможни решения за привличане на българските компани, които да се присъединят към клуба. Фокус...
В продължение на усилията за повишаване качеството на работа и въвеждането на водещи европейски практики, ПИМ ООД в партньорство с международната организация Transparency International – Bulgaria завърши цикъла по...