Transparency
Асоциация „Прозрачност без граници“ в координация с Министерство на икономиката анонсира инициатива за промяна на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България и по-конкретно Приоритет...
Айда Ноуерс, Whistleblowing International Network* Днес, на Световния ден на разобличителя – по-малко от шест месеца преди срока за транспониране на Директивата, представяме ключовите събития в държавите членки през...
Whistleblowing International Network в партньорство с европейското представителство на Transparency International и EUROCADRES представиха нова он-лайн платформа за наблюдение на транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1937 за защита на разобличителите...
Асоциация „Прозрачност без граници“ оценява, че Решението на Министерството на финансите на САЩ за налагане на санкции по закона „Магнитски“ е много силен показател за значимостта на проблема с...
Независимо дали искате да покажете творческите си умения или търсите конкурс за участие на вашето есе, Асоциация „Прозрачност без граници“ предоставя отлична възможност да кандидатствате в състезание за изследователско...
На 27 април 20221 г. Конституционният съд се произнесе с единодушно Решение по конституционно дело № 13/2019 г., образувано във връзка с променените условия относно финансирането на политическите партии....