Transparency
Крайният срок за привеждане на Българското законодателство с Директивата относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на съюза е 17 декември 2021 г. България е една...
На заседание на работна група към Министерство на правосъдието, на 30.11.2021 г., Асоциация „Прозрачност без граници“  представи своя проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали за...
Във връзка с въвеждането на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на съюза и с наближаващия краен срок...
Асоциация „Прозрачност без граници” извършва за пореден път независим граждански мониторинг на изборния процес. С тази инициатива организацията си постави за цел да упражни граждански контрол върху участниците в...
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, През последните дни станахме свидетели на медийни публикации и политически коментари, които поставят въпроси относно причините за наличието на допълнителен брой машини за гласуване, условията...
Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето недоумение от решението на Централната избирателна комисия за преброяване на разписките от машинното гласуване във всички секции, в които то се провежда на...