Transparency
Пактът за почтеност представлява тристранен договор между възложителя (публична институция) и участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, и външен независим наблюдател. Въз основа на този договор се...
Тази публикация е ръководство за взимащите решения при съвместен мониторинг на обществените поръчки. Настоящата публикация включва обобщена информация за това какъв инструмент са пактовете за почтеност и по какъв...
Публикацията отразява проблемите с финансирането на политическата дейност в България. Изследването представя основното съдържание на международните стандарти в областта на политическото финансиране и провеждането на избори и мотивите за...
Настоящият доклад отразява резултатите от извършеното наблюдение на изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27 октомври и 3 ноември 2019 г.  Отчитайки спецификите на предизборните кампании за...
Доклад от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В доклада е направен анализ на риска върху приложението на гласуването с електронни машини, мониторинг на...