Transparency

Пандемията е влошила корупцията в целия Европейски съюз, заяви „Transparency International“, като гражданите понякога се нуждаят от лични връзки, за да получат медицинска помощ, а някои правителства използват кризата за собствена печалба

Процентът на подкупите в здравния сектор е най-висок в Румъния (22%) и България (19%), докато разчитането на лични връзки се наблюдава най-често в Чехия (54%) и Португалия (46%). Между октомври и декември 2020 г. наблюдателният орган за борба с корупцията е анкетирал над 40 000 души в 27-те държави-членки на ЕС.

Средно той установил, че 29% са разчитали на лични услуги или връзки за достъп на приятели и семейство до здравни услуги в публичния сектор миналата година. 6% от анкетираните са прибегнали до платен подкуп.

Коментираме темата с Калин Славов, изпълнителен директор на „Transparency International Bulgaria“.