Transparency

Във връзка със стартиралата на 28.01.2022 г. наказателна процедура срещу България Асоциация “Прозрачност без граници”,  изпрати официално писмо на министър-председателя на Република България, г-н Кирил Петков, относно все още липсващото законодателство за въвеждане на Директива ЕС 2019/1937 за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения. В писмото се настоява за активни действия по въвеждането на Директивата. Забавянето на законовата имплементация сочи, че проблемите на страната ни в сферата на борбата с корупцията продължават да се неглижират.

Асоциация “Прозрачност без граници” участва в процеса по въвеждане на директивата от най-ранен етап, мониторира процеса по създаването на национални законодателства като част от мрежата на WIN (Whistleblowers International Network), активно консултира възможно законодателни решения с широк кръг заинтересовани страни и би използвала опита си по темата, за да помогне за преодоляването на създалата се ситуация.