Transparency

На 23 януари 2023 година, парламентът прие на второ четене законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали за публично оповестяващи информация за нарушения и обнародван в Държавен вестник на 2 февруари 2023 година.

Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения свързани с българското или европейското законодателство, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

За да се приложи на практика законът е необходимо да бъдат изготвени още редица подзаконови актове в следващите 6 месеца. Тези подзаконови актове ще бъдат от решаващо значение за въвеждането на европейското законодателство по линия на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.

По отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, законът ще влезне в сила от 17 декември 2023 г.