Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати  отворено писмо до Комисията по правни въпроси и подпомагащите комисии на Народното събрание, в което изразява загриженост относно текстове в проекта на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, позволяващи сериозна намеса в сферата на бизнеса и съдържащи риск от административен произвол.

Винаги сме смятали, че приемането на подобно законодателство ще окаже сериозно влияние върху бизнеса и начина му на функциониране. Макар да подкрепяме създаването на законодателство, което ще позволи свободно да се комуникират нередности и да се преодоляват причините за тяхното настъпване винаги сме изрязвали загриженост за начина, по който това следва да се случи, за да не бъде използвана превратно тази възможност, включително и като се увеличи прекомерно административната тежест върху бизнеса или бъде той подложен на произвол от страна на администрацията.

Целия текст на отвореното писмо на Асоциация “Прозрачност без граници” може да прочетете тук.