Transparency

На 24 октомври 2022 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Като организация, която от години работи за адекватна защита на лицата, подаващи сигнали в България, Асоциация „Прозрачност без граници“ счита, че трябва да се гарантира стабилна защита на лицата, които решат да докладват за незаконни или неправомерни действия.

Винаги сме смятали, че приемането на подобно законодателство ще окаже сериозно влияние върху бизнеса и начина му на функциониране.

Макар да подкрепяме създаването на законодателство, което ще позволи свободно да се комуникират нередности и да се преодоляват причините за тяхното настъпване винаги сме изрязвали загриженост за начина, по който това следва да се случи, за да не бъде използвана превратно тази възможност, включително и като се увеличи прекомерно административната тежест върху бизнеса или той бъде подложен на произвол от страна на администрацията.

За съжаление тези опасания са на път да се сбъднат:

  1. Проектът на закон не посочва с какъв „еталон“ трябва да се сравняват изискваните от бизнеса вътрешни правила за приемане на сигнали. Регулацията е оставена на декларативното ниво на директивата и това дава възможност контролните органи да налагат санкции по свое усмотрение.
  2. Още по-голяма загриженост буди начина на работа с така наречените „външни сигнали“ или сигналите подавани до институции. Законът предвижда създаването на мега институция в лицето на КПКОНПИ, която да получава всички сигнали за нередности. Трябва да се посочи, че това ще бъдат сигнали в много области и то специфични, в които има изградени контролни органи с отраслова компетентност като: безопасност на храните, защита на потребителите, конкуренцията, финансовата сфера и т.н. Неразбираемо е защо вносителят настоява по получените сигнали по същество, по съдържанието им, да се произнася КПКОПНПИ и не само това – да издава задължителни за адресатите, включително и за бизнеса, предписания за тяхното отстраняване. Не е ясно от къде ще се получи тази компетентност у комисията във всички отрасли на бизнеса.

С оглед голямото значение на закона за „отпушване“ на европейското финансиране вероятно той ще бъде приет по „бърза писта“ и има опасност да бъдем поставени пред свършен факт.

В тази връзка се обръщаме с призив за подкрепа за следните промени в него:

  1. Наличието на правила за вътрешнофирмено приемане на сигнали да бъде обвързано от наличието на одитирани и сертифицирани по съответните международни стандарти, в съответната фирма и контролиращият орган да приема в условията на обвързана компетентност (безусловно) за изпълнени изискванията на закона.
  2. Възможността на един централизиран административен орган да разследва сигнали за нередности във всички сфери на стопанския живот да отпадне и това да остане прерогатив на съответните ресорни контролни органи.

Можете да ни подкрепите като подпишете нашата петиция – https://www.peticiq.com/379863#form