Transparency

Комисията за защита на личните данни публикува проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Законът, който влезе в сила на 4 май 2023 г., предвижда изграждане на национален механизъм за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация, както и за извършване на проверка и предприемане на действия по всеки сигнал. Предвидени са и канали за вътрешно и външно подаване на информация за нарушения.

С предложения за обсъждане проект на Наредба се определят редът за водене на регистър на сигналите и условията за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

В свое становище по проекта експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ обръщат внимание, че в наредбата КЗЛД заявява намерението си да уреди не малък кръг обществени отношения чрез указания. А „указанията не би трябвало да създават норми, а да сочат тяхното разяснение“, категорични са юристите от Асоциация “Прозрачност без Граници”.

Пълният текст на становището на Асоциация „Прозрачност без граници“ относно проекта на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на лични данни можете да прочетете в прикачения файл.