Transparency

Асоциация “Прозрачност без граници” организира форум на тема “Устойчиво развитие и бизнес интегритет” на 15 май 2024 г.

Форумът е посветен на темите за бизнес интегритета в контекста на ESG стандартите и новите европейски норми за отчетност на устойчивостта, както и практическото въвеждане на стандартите за добро управление и за прилагане на изискванията за отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта и развитието на въпросите, свързани с дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта (corporate sustainability due dilligence).

Като приоритетна тема в нашата работа за прилагането на най-високите стандарти и добри практики в областта на бизнес интегритета и доброто корпоративно управление вярваме, че форумът ще послужи като платформа за обсъждане на укрепването на ролята на частния сектор в борбата срещу корупцията и насърчаване на колективни действия от всички заинтересовани страни за подобряване на бизнеса климата и за устойчивото развитие в България.

Предварителна програма на събитието ще откриете тук.
За допълнителна информация и участие в събитието може да се свържете с екипа на Асоциация “Прозрачност без граници” на имейл адрес: mbox@transparency.bg или тел. 02/986 77 13; 02/986 79 20;