Transparency

Калин Славов, Изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ говори за ролята на докладването на нередности в организациите и бизнеса като част от концепцията за ESG и промотирането на business integrity ценностите. Открои, също така,  дефицитите на националното законодателство за защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения и ролята на неправителствените организации и медиите в първия панел на Международната конференция за борбата срещу корупцията, която се състоя на 23.11.2023 г.

Конференцията, организирана по инициатива на Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция (CIB) в партньорство с Посолството на Франция и Френския институт в България, постави важни въпроси за напредъка и пропуските в борбата с корупцията в България, представи френския опит и институционална рамка и важността на етичните правила за адвокатурата.

В приветствените си думи, министърът на правосъдието г-н Атанас Славов отбеляза важността на конституционната реформа и особено реформата на съдебната власт за това България да бъде демократична правова държава, която работи за всички свои граждани, а не само за избрана част от тях.

Г-н Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет сподели, че адвокатите са най-многобройната професионална общност в България, наброяваща повече от 14 000 човека и са на първа линия в борбата в корупцията. Той наблегна на факта, че новото антикорупционно законодателство дава възможност адвокатурата да участва в номинационния процес на органите на Комисията за противодействие на корупцията и направи заявка за активно участие.

На конференцията бяха представени френските специализирани органи за прозрачност и борба с корупцията: Върховния орган за прозрачност на обществения живот на Франция (HATPV), Френската агенция за борба с корупцията (AFA).

В първия панел на конференцията Г-н Христо Христев, ръководител на френскоезичната магистърска програма по основни права и право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ говори за българския опит по отношение на върховенството на закона, дефицитите на нормотворческия процес, които се задълбочиха през последното десетилетие и необходимостта да се постигнат гаранции за прозрачен, отчетен, демократичен и почтен законодателен процес в България.

В своята презентация, г-н Калин Славов представи законодателството за защита на лицата, съобщаващи или публично оповестяващи информация за нарушения като конкретен пример за дефицитите на законодателния процес. Той отбеляза важността на това националния законодател да следва духа и логиката на европейското законодателство при транспонирането му и посочи празнините и несъответствията в българския ЗЗЛПСПОИН особено по отношение на публичното оповестяване и ролята на неправителствените организации и медиите.

Повече за дефицитите на законодателството за защита на лицата, съобщаващи за нередности в България и други 19 страни в Европа можете да видите в доклада на Transparency International тук.