Transparency

На 10-11 юни 2022 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе обучителен семинар по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“. Предвидените дейности по проекта представляват активен подход, който ще ангажира местните заинтересовани страни за разработване на устойчиви антикорупционни политики и практики за добро управление, като това ще доведе до подобряване на бизнес-климата в регионите.  През месец декември 2022 г. ще бъде представена и очакваната годишна класация „Индекс на местната система за почтеност“.

Инициативата се финансира от Фондация „Америка за България“  и е продължение на предходната инициатива „Индекс на местната система за почтеност в периода 2014-2017.

В обучението взеха участие представители на неправителствени организации и експерти от цялата страна. Участниците в обучителния семинар се запознаха с разработената методология, както и с допълнителна информация, необходима за оценката на секторите: бизнес, кмет, общински съвет, общинска администрация, политически партии, съдилища, полиция,  медии, гражданско общество и здравеопазване.

По време на събитието, участниците задаваха своите въпроси във връзка с различните аспекти на проекта, касаещи изпълнението на дейностите от тяхна страна.

Участниците в семинара споделиха своите очаквания за работата по инициативата и обмениха полезни контакти и опит от своята работа по проекти в регионите, които представляват.