Transparency

Въз основа от работата на Асоциация „Прозрачност без граници“ за възприемането на добри практики и утвърдени бизнес стандарти в програма „Икономика и управление на публични ресурси“ и „Отговорно и устойчиво управление“ младите хора все повече допринасят за иновативни решения, движещи социалния прогрес и вдъхновяващи бизнес идеи. Те са мотора на промяната, мобилизиращи се за постигане на целите за устойчиво развитие, добро управление и за подобряване на бизнес климата в България.

Основните теми и материали, по които студентите работиха бяха свързани със стандарти за интегритет, етични правила, управление на корупционния риск, които да насърчават вземането на етични решения от бъдещите служители в частния сектор.

Обучението послужи като платформа за младежите да разпознават измамите и другите икономически престъпления включително:

  • Да са запознати със стандарти и процедури за прилагането на бизнес интегритета в сектори като здравеопазване, индустрия и енергетика;
  • Да разпознават всеки потенциален или действителен конфликт на интереси, който може да засегне или да повлияе при взимането на решения от служители в дадена организация;
  • Да търсят различни мнения и съвети при решаване на големи и малки проблеми, в случай на въздействие върху бизнес интегритета;
  • Да търсят канали за подаване на сигнали за нередности (whistleblowing signals)

Обучението в програмата е ориентирано към практиката и предостави необходимите знания и умения, за да разгърнат напълно потенциала си на млади лидери по темата бизнес интегритет, както и да придобият нагласи и умения в началото на професионалната им кариера, която да бъде в полза и за частния сектор в дългосрочен план.